MACABASLA.COM SPOR ORGANİZASYONLARI İSİM YAZDIRMA

Son güncelleme: Haziran 2017


1.MADDE TARAFLAR

İşbu isim Sözleşmesi ("Sözleşme"); Halit Paşa Cad. Atalar Mahallesi No:47 D:28Kartal, İstanbul adresinde bulunan Macabasla.com Spor Organizasyonları (Macabasla.com) ile, Adresi ve isim/soyadı "İsim Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi ("Halı saha, Anternör, Hakem vb..") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir. .


2.MADDE TANIMLAR:

Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre;

Kişi/Kişiler:Macabasla.com’un Halı Saha kiralama, Hakem kiralama, Rakip bulma,Karma futbol,Oyuncu Çağırma hizmetleri ile her türlü spor organizasyonları halı saha ve hakem kiralama, rakip işlemleri ile rakip oyuncularla maç yapma, macabasla.com tarafından düzenlenen organizasyonlara dair ileride yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır Kişi adı: Kişilerin(Hakem,antrenör vb..) kişilerin macabasla.com web sitesine yazdırdıkları ad ve soyadlarıdır.

Ödeme Kanalları: Havele,Eft ödeme sistemlerini ve alternatif tüm bankacılık kanallarını, ifade etmektedir.


3.MADDE SÖZLEŞME'NİN KURULMASI, AMACI VE KONUSU:

3.1 Kişi, Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

3.2 Macabasla.com ve Kişi, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransizlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir spor faliyetinde tecrübeli veya tecrübesiz olduklarını kabul ederler.

3.3 Kişi, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük ve sıkıntı içinde olmadan, düşünerek isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

3.4 Macabasla.com ve Kişi sözleşmenin hükümlerinin haksız şartsız sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

3.5 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

3.6 İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılabilir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

İşbu Sözleşme, kişinin Macabasla.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

İşbu Sözleşme, kişinin Macabasla.com tarafından sunulacak spor organizasyonlarından mesleği yönünde para kazanmasını sağlamaktır.


4. MADDE İSİM YAZDIRMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

4.1 İsim yazdırma Başvurusu ve Başlangıcı

4.1.1 İsim yazdırma kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.

4.1.2 İsim yazdırma başvurularında, başvurunun kabulü için zorunlu bilgilerin kayıt Formuna girilmesi şarttır. Zorunlu bilgilerden olmasa dahi, Macabasla.com tarafından kişiden alınması gerekli bulunan birtakım bilgiler, kişiden talep edilebilir. Bu tip bilgilerin güncellenmesi, Macabasla.com tarafından kişinin beyan şartına tabi tutulabilecektir. Gerekli şartları sağlayan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini Macabasla.com İnternet sitesinden veya macabasla.com ile ieltişime geçerek tamamlamakla ve her zaman güncel tutmakla sorumludur.

4.1.3 Kişi isim yazıdrma kriterlerini sağlaması; Kaydol Formunu doldurduktan sonra macabasla.com onayından sonra listeye eklenir .

4.1.4 İsim yazdırma, bu Sözleşmede belirtilen tüm koşulları eksiksiz surette yerine getirildiği ve korunduğu takdirde devam edecektir. Macabasla.com’un isim yazdıran kişinin listedeki ismini askıya almamış olması veya sona erdirmemesi Macabasla.com’un bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez; bunlar bir müktesep hak olarak yorumlanamaz.

4.1.5 Kişi istediği an Macabasla.com listesinde kendi talebi ile ismini sildirme hakkına sahiptir. Kişi, www.macabasla.com'dan iletişime geçip ismini sildrmek istediğini beyan ederse ismi macabasla.com listesinden silinir.

4.1.6 Macabasla.com, gerekli gördüğü anda Kişiyi hiçbir nedene dayanmadan ve herhangi bir gerekçe göstermeden ihbarsız olarak ismini silebilir veya askıya alabilir. Kişi, isminin silinmesini ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ile bu haklarından feragat eder. Macabasla.com, sona erdirilen Kişi bilgilerini Macabasla.com'un belirleyeceği zaman diliminde Macabasla.com veritabanında saklamaya devam eder, Kişi bu hususa peşinen muvafakat etmektedir.

4.1.7 Kişi suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ayrımcı ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi Macabasla.com'a ve Üyelerine hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı, malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren Kişinin ismi Macabasla.com tarafından ihbarsız olarak silinir yahut askıya alınabilir. Böyle durumlarda Kişinin, katılım sağladığı uygulamaların kapsamı dışına çıkarılması da mümkün olabilecektir.

4.1.8 Kişi isminin silinmesi veya askıya alınması halinde; Kişi, Macabasla.com'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesaplarının sonlandırılması veya askıya alınması halinde; Macabasla.com tarafından aşağıdaki yollar izlenebilecektir;


5.MADDE PARA TRANSFERLERİ ve ORGANİZASYONLARLA İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1 Kişi Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar

5.1.1 Kişilerin kendi anlaşmaları: Bir kişi kendisi anlaşarak bir spor organizasyonunda görev alırsa(Hakem,futbol,karma futbol gibi.) Macabasla.com hiçbir ücret ödemez çünkü ilgili kişiyle anlaşmayı organizasyona giden kişi kendisi yapmıştır.

5.1.2 Macabasla.com'un organizasyon anlaşmaları : Macabasla.com bir organizasyon ile anlaşıp sporu organize eden kişiden ücreti kendi macabasla.com hesabına alırsa o zaman hakem veya diğer orgazniasyondaki kişini üceetini görevi bittikten sonra kişilerden doğrullarını teyid eder ondan sonra parayı ilgili kişiye aktarır. eğer görevli kişi organizasyona gitmemiş ise macabasla.com parayı organizasyon sahibine iade eder.

5.1.3 Para aktarımı nasıl yapılır : Para aktarımı Havale veya Eft yolu ile her hangi bir organizasyondan önce macasbasla.com hesabına yapılmalıdır organizasyon saatinde macabasla.com ödeme kabul etmez.

5.1.4 Organizasyon iptal edilirse: bir organizasyon iptal edilirse bu iptal organizasyonun 2 gün öncesinden yapılırsa ücret organizasyon sahibine iade edilir eğer organizasyondan 1 gün önce yapılır ücretin yarısı iade edilir çünkü organizayona gidecek hakem,oyuncu vb kişiler diğer organizasyonlarınından feragat etmiştir.


6. MADDE: SORUMLULUK:

6.1 Herhangib bir organizasyona katılan spor severin orgaznizasyondaki sağlığı ile ilgili durumlar tamamilet spor severin kendi sorumluluğundadır eğer bir spor sever organizasyona katıldıysa herhangi bir sağlık sorunun olmadığını kabul etmiş sayılır. macabasla.com kişilerin veya spor severlerin sağlık sorunlarından sorumlu tutulamaz.

6.1.1 Kişi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Macabasla.com'a yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Kişi sorumlu olacaktır.

6.1.2 Üyenin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Bilyoner.com sorumlu tutulamaz

6.1.3.5 İşbu Sözleşme ve ekleri uyarınca Üyeye sunulan Oyun ve Hizmetlerin kapsamı, Üye bazında yahut genel bir uygulama olarak Bilyoner.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. Bilyoner.com bu Sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme hükümleri ve işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının değiştirilebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


7. MADDE: HAKEMLER:

7.1 Hakemler listeye isim yazdırma talebinde bulunur.

7.1.1 Macabasla.com ilgili hakemi değerlendirmeye alır

7.1.2 Değerlendirme aşamasından sonra listeye başvuru yapan hakemin ismi yazılırsa hakemi spor severler arayıp maçlara ücretli çağırabilir bu konuda hakemin para kazanması macabasla.com için bir sorun teşkil etmez ve hakemden ücret talep etmez.

7.1.3 Macabasla.com hakemi bir maça gönderirse o maçın ücretini macabasla.com maçtan önce alır ve maç bittiğinde ücreti hakeme gönderir eğer hakem maça gitmemişse hakeme ücret ödemesi yapılmaz

7.1.4 Macabasla.com maça gönderdiği her hakemden %10 komisyon bedeli alır eğer hakem 100 TL ye gönderilmişse %10 u yani 10 TL macabasla.com hesabında kalır

Erişim Bilgileri:

Macabasla Spor Organizasyonları

Halit Paşa Cad. Atalar Mahallesi No:47 D:28Kartal/İstanbul

Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri

Yılmaz DEMİRCAN : (0535) 935 94 87

E-Posta Adresi : [email protected]

İnternet Adresi : www.macabasla.com


Yardım etmek için buradayız

  Bize ulaşın